Infos einblenden
JKU Linz - Science Park BT5
Infos ausblenden
JKU Linz - Science Park BT5  (2018-2021)
Bild 1/3
zurück
Auftraggeber/Bauherr
BIG
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Art des Bauvorhabens
Errichtung des Gebäudes Science Park BT4 am JKU Campus Linz
unsere Leistung

öBA, BauKG

zurück
Infos einblenden
JKU Linz - Science Park BT5
Infos ausblenden
JKU Linz - Science Park BT5  (2018-2021)
Bild 2/3
zurück
Auftraggeber/Bauherr
BIG
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Art des Bauvorhabens
Errichtung des Gebäudes Science Park BT4 am JKU Campus Linz
unsere Leistung

öBA, BauKG

zurück
Infos einblenden
JKU Linz - Science Park BT5
Infos ausblenden
JKU Linz - Science Park BT5  (2018-2021)
Bild 3/3
zurück
Auftraggeber/Bauherr
BIG
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Art des Bauvorhabens
Errichtung des Gebäudes Science Park BT4 am JKU Campus Linz
unsere Leistung

öBA, BauKG

zurück